<body bgcolor="#fff6e7" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> <div align="center"> <div align="center"> <table width="800" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td align="center" valign="bottom" class="h1"><img src="general/band3.jpg" alt="Hotels Dordogne.&nbsp;Hotels Dordogne. Hotels Restaurants Dordogne Dordogne - France" height="235" width="800" usemap="#band115d7f11" border="0"><map name="band115d7f11"><area shape="rect" coords="41,199,133,215" href="listhot0.htm" alt=""><area shape="rect" coords="46,143,138,162" href="fedmot0.htm" alt=""><area shape="rect" coords="41,173,133,189" href="cont0.htm" alt=""><area shape="rect" coords="45,116,140,132" href="choihot0.htm" alt=""><area shape="rect" coords="47,85,142,107" href="carthot0.htm" alt=""><area shape="rect" coords="59,9,154,71" href="index.html" alt=""><area shape="rect" coords="744,219,777,231" href="Index4.htm" alt=""><area shape="rect" coords="695,223,737,234" href="index3.htm" alt=""><area shape="rect" coords="652,223,689,233" href="Index2.htm" alt=""><area shape="rect" coords="605,224,647,234" href="Index1.htm" alt=""></map></td> </tr> <tr> <td align="center" valign="bottom" class="h1"><font size="2">Hotel restaurant Dordogne France. S&eacute;lection d'hotels restaurants de Dordogne. Carte interactive de la Dordogne, r&eacute;servation en ligne.</font></td> </tr> <tr> <td align="center" valign="top"><a href="site/Home.aspx"><img src="general/carte1.jpg" width="658" border="0"></a></td> </tr> </table> </div> <br> </div> </body>