<body bgcolor="#fff6e7" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> <div align="center"> <div align="center"> <table width="800" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td align="center" valign="bottom" class="h1"><img src="general/band2.jpg" alt="Hotels Dordogne.&nbsp;Hotels Perigord. Hotels Restaurants Dordogne Perigord - France" height="235" width="800" usemap="#band115d7f11" border="0"><map name="band115d7f11"><area shape="rect" coords="39,197,131,213" href="listhot0.htm" alt=""><area shape="rect" coords="46,143,138,162" href="fedmot0.htm" alt=""><area shape="rect" coords="41,173,133,189" href="cont0.htm" alt=""><area shape="rect" coords="47,118,142,134" href="choihot0.htm" alt=""><area shape="rect" coords="47,87,142,109" href="carthot0.htm" alt=""><area shape="rect" coords="61,7,156,69" href="index.html" alt=""><area shape="rect" coords="744,219,777,231" href="Index4.htm" alt=""><area shape="rect" coords="695,223,737,234" href="index3.htm" alt=""><area shape="rect" coords="652,223,689,233" href="Index2.htm" alt=""><area shape="rect" coords="605,224,647,234" href="Index1.htm" alt=""></map></td> </tr> <tr> <td align="center" valign="bottom" class="h1"><font size="2">Hotel restaurant P&eacute;rigord France. S&eacute;lection d'hotels restaurants du P&eacute;rigord. Carte interactive du P&eacute;rigord, r&eacute;servation en ligne.</font></td> </tr> <tr> <td align="center" valign="top"><a href="site/Home.aspx?lang=fr"><img src="general/carte1.jpg" width="658" border="0"></a></td> </tr> </table> <br> </div> </div> </body>